Sunday, June 08, 2008

บล๊อกวิชาปรัชญาภาษา

ผมได้เปิดบล๊อกใหม่ซึ่งเป็นของรายวิชาปรัชญาภาษา ภาคการศึกษาต้น 2551 ที่

http://philoflanguage.wordpress.com/

ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้ครับ